Методика

В основу роботи курсу покладена британська методика вивчення англійської мови (комунікативна методика, інтегрована з деякими традиційними елементами викладання). Студент максимально занурюється в мовне середовище, що досягається зведенням використання рідної мови до мінімуму. Навіть початківці намагатимуться спілкуватись англійською мовою з перших занять. Крок за кроком ви будете підвищувати рівень володіння англійською мовою, розвиваючи чотири основні мовні навички:

аудіювання

говоріння

читання

письмо

Що вкладає в себе британська методика?

  • Намагання пояснити і висловити речі різними способами, не звертаючись до рідної мови
  • Ігрові комунікативні ситуації на розвиток логіки, пам’яті, образного і аналітичного мислення
  • Відчуття мовного середовища
  • Обговорення різноманітних подій з повсякденного життя
  • Взаємодія учасників в процесі спілкування (робота в парах, групах)
  • Вміння робити доповідь, вести переписку
  • Активне використання аудіо- і відеоресурсів

Комунікативна методика сприяє розслабленій атмосфері на занняттях і підвищує інтерес до вивчення іноземної мови. Під час навчання активуються всі головні канали сприйняття інформації (візуальний, аудіальний та кінестетичний), що дозволяє якісно сприймати матеріал.

visual
See to Learn
auditory
Hear to Learn
kinesthetic
Move to Learn